MENU
 

UNIT PELESENAN

OBJEKTIF

 1. Melaksanakan kawalan aktiviti perniagaan dengan cekap dan berkesan kea rah pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

 2. Menentukan kebersihan, keselesaan, dan keharmonian penduduk di dalam kawasan Majlis Daerah Selama melalui perancangan kawalan peningkatan kualiti perkhidmatan.

 3. Melalui pemaikaian dan peraturan kepada Akta dan Undang-undang Kecil yang digunakan oleh Majlis Daerah Selama.

 

FUNGSI

 1. Memproses dan mengurus pengeluaran lesen perniagaan, penjaja dan iklan.

 2. Memproses dan mengurus pengeluaran lesen dan ekspo perdagangan.

 3. Menyiasat dan mengambil tindakan terhadap aduan berkaitan pelesenan.

 4. Mengurus ( buat surat, kertas kerja ) Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan.

 5. Mengurus fail dan data-data Unit Pelesenan.

 6. Menyediakan anggaran Pendapatan Tahunan Hasil Lesen.

 7. Memproses pembaharuan lesen perniagaan.

 8. Memproses pembatalan lesen perniagaan.

 

Jenis Lesen

Majlis Dearah Selama memberi perkhidmatan untuk beberapa jenis lesen antaranya :-

 1. Lesen Permis
 2. Lesen Penjaja
 3. Lesen Pengiklanan