MENU
 
 1. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDS) 1985- PK. PU 48.
 2. Undang-undang Kecil Penjaja (MDS) 1985-PK. PU 46
 3. Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDS) 1984-PK. PU 69
 4. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDS) 1984-PK. PU 3
 5. Undang-undang Kecil Pilihanraya (MDS) 1990-PK. PU 24
 6. Undang-undang Kecil Iklan (MDS) 1976-PK. PU 68
 7. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDS) 1991 PK. PU 2
 8. Undang-undang Kecil Taman (MDS) 1996-PK. PU 11
 9. Undang-undang Kecil Pasar (MDS) 1996-PK. PU 13
 10. Undang-undang Kecil Vandalism (MDS) 1996-PK. PU 10
 11. Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (MDS) 1985-PK. PU 47
 12. Undang-undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (MDS) 2011-PK PU 6
 13. Undang-undang Kecil Stor Kayu Dan Kerjakayu (MDS) 1984- PK. PU 65
 14. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS) 
 15. Undang-undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan kesihatan (MDS) 2013