MENU
 

Misi

Melaksanakan Perancangan Pembangunan dan Perkhidmatan Yang Efisyen, Penyediaan Infrastruktur Serta Persekitaran Yang Berkualiti, Seimbang dan Mampan.

Visi

Selama Ke Arah Bandar Lestari Berasaskan Pertanian Moden, Persekitaran Yang Kondusif, Selamat dan Sejahtera.