MENU
 

 

SIMBOL PADA LOGO PENERANGAN
 Bentuk Bulat  > Satu masyarakat bersepadu
 Gelung  > Teknologi
 Bunga padi  > Rantaian Keakraban masyarakat
 > Bersatu padu
 Lambang Bangunan  > Pembangunan Kearah Bandar Mampan
 Lambang Pokok  > Pengindahan Bandar Dalam Taman
 Bujur Separuh putih  > Agama Bangsa dan tanah air
 Warna Kuning  > Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
 Warna Merah  > Berani dan Megah
 Warna Hitam  > Teguh dan Tegap
 Warna Putih  > Bersih dan Ceria