MENU
 
  • Membangunkan Selama sebagai kawasan 'Sub-Urban' yang akan menyediakan perkhidmatan dan keperluan kepada sokongan kepada perkembangan bandar-bandar utama berdekatan.
  • Menyediakan kawasan-kawasan perumahan yang selesa dan menarik untuk tempat kediaman.
  • Menyediakan keperluan dan kemudahan asas/infrastruktur yang kemas bagi menarik pelabur.
  • Menggerakkan pertumbuhan ekonomi bagi meningkatkan peluang-peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor bagi mengurangkan kadar kemiskinan.
  • Menyediakan kemudahan pengangkutan, utiliti kemudahan sosial dan rekreasi yang baik di samping mempastikan persekitaran yang selesa.
  • Merancang dan mengawal pembangunan agar kawasan menjadi kemas dan teratur bagi menggalakkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.