MENU
 

CIO SU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 

Majlis Daerah Selama

Nama Noor Ekhsan Bin Baharuddin
Emel noorekhsan@mdselama.gov.my
No. Telefon 05-8394201
No. Faks 05-8394377

Peranan dan tanggungjawab CIO

  • Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MDSelama
  • Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT MDSelama
  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi
  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MDSelama

 

Related Links