MENU
  • Menyedia dan meningkatkan keupayaan organisasi dan tadbir urus yang cekap.
  • Mewujudkan pusat pertumbuhan baru berasaskan pertanian sebagai daya tarikan utama.
  • Meningkatkan kesejahteraan hidup dan memperkasakan komuniti.
  • Meningkatkan tahap kerjasama warga Selama dan stakeholder.
  • Menyedia dan meningkatkan kemudahan infrastruktur.
  • Meningkatkan sumber kewangan ke arah pembiayaan sendiri.