MENU
 

Bahagian Teknologi Maklumat
 

 • Merancang, melaksanakan dan memantau sistem e-PBT di peringkat di Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Menyediakan laporan berkala mengenai kemajuan dan permasalahan perlaksanaan e-PBT kepada :

  - Pegawai Teknologi Maklumat, Bahagian Kerajaan Tempatan SUK
  - Setiausaha dan Yang Di Pertua / Datuk Bandar
  - Jabatan Kerajaan Tempatan, KPKT
   

 • Menjaga dan memantau Sistem e-PBT di PBT beroperasi dengan baik, melaksanakan prosedur back-up data secara berkala.
 • Memastikan rangkaian Sistem e-PBT di PBT beroperasi dengan baik.
 • Mengenal pasti masalah pelaksanaan sistem e-PBT dan memaklumkan ke Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu di peringkat Negeri.
 • Menjadi urusetia Jawatankuasa Kerja di PBT.
 • Merancang program program latihan penggunaan e-PBT di PBT supaya program latihan penggunaan sistem e-PBT adalah berterusan.
 • Menyelia penyelenggaraan peralatan ICT sistem e-PBT
 • Memberi latihan asas dan khidmat nasihat berkaitan e-PBT kepada semua pengguna
 • Membantu Ketua dan Pegawai OSC dalam pelaksanaan portal OSC di PBT.