MENU
 

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Bismillahhirrahmannirrahim

            Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana melayari laman Sesawang Majlis Daerah Selama. Saya berharap agar semua maklumat yang dipaparkan akan memberikan sedikit sebanyak panduan dan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya. Saya juga berharap ,laman Sesawang ini menjadi penghubung antara pihak pengurusan Majlis Daerah Selama dan pihak luar dalam menyampaikan dan memberi maklumat.

Selaras dengan kemajuan teknologi maklumat dan ICT, MDS membekalkan pelbagai maklumat untuk tatapan warga Selama. Warga Selama berpeluang menggunakan E-perkhidmatan iaitu satu kemudahan perkhidmatan online untuk menyemak penyata cukai taksiran,sewaan,lesen dan sebagainya.

Saya juga menyeru kepada semua pihak dan segenap lapisan masyarakat agar berusaha bersama –sama dalam merealisasikan visi dan misi Majlis Daerah Selama demi menjaga kesejahteraan penduduk Selama. Akhir kata, saya mengalu-alukan pandangan dan  idea-idea  serta perkongsian maklumat daripada semua pihak supaya dapat kita mempertingkatkan perkhidmatan dan pencapaian Majlis Daerah Selama .

 

Sekian terima kasih,

(TUAN MOHD AMZARI BIN MOHD ARZAMI)

YANG DIPERTUA MALIS DAERAH SELAMA