MENU

Bahagian Kewangan dan Akaun

Objektif 

Meningkatkan keupayaan modal insan dan tadbir urus kewangan yang cekap.

 

Fungsi

 • Pengurusan Perakaunan
 • Pengurusan Kutipan Hasil Majlis
 • Pengurusan Kewangan / Pembayaran
 • Pengurusan Aset dan Stok
 1. Pengurusan Perakaunan
  • Penyelenggaraan Sistem Perakaunan Majlis.
  • Penyediaan Penyata Kewangan Majlis.
  • Penyediaan Belanjawan Majlis.
  •  

 2. Pengurusan Kutipan Hasil Majlis
  • Menguruskan Kutipan Hasil.
  • Menyelenggara Tamat Operator.
  • Penyelenggaraan Buku Tunai SSPT (Sistem Pengurusan Wang Tunai).
  • Penyediaan Penyata Kutipan Hasil Bulanan.
  • Menyelenggara Pembangunan Laman Web Majlis.
  •  

 3. Pengurusan Pembayaran
  • Pembayaran Gaji, Elaun, Potongan dan Caruman untuk anggota.
  • Pembayaran Elaun Tetap Ahli Majlis dan Elaun Hadir Mesyuarat.
  • Pembayaran Tuntutan Perbatuan dan Elaun Lebih Masa.
  • Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Penyediaan Baucer Bayaran.
  • Penyelenggaraan semua rekod-rekod kewangan.
 4. Pengurusan Aset Alih Kerajaan
  • Menyelenggara Penerimaan Aset Alih Kerajaan.
  • Menyelenggara Pendaftaran Aset Alih Kerajaan.
  • Menyelenggara Rekod Pengunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan.
  • Penyelenggaraan Aset Alih Kerajaan.
  • Menyelenggara Pelupusan Aset Alih Kerajaan.
  • Menyelenggara Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan.