MENU
 

Bahagian Pentadbiran dan Urusetia

Objektif

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Pentadbiran dan Personalia yang berkualiti dan efisyen mengikut undang-undang dan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memenuhi kehendak pelanggan.

 

Unit Pentadbiran dan Urusetia

 • Bertanggungjawab mengawal selia dan mengendalikan urusan pentadbiran am serta urusetia bagi semua akitiviti rasmi Majlis.
 • Menguruskan Mesyuarat Penuh Majlis Daerah Selama dan penyediaan minit mesyuarat.
 • Menguruskan kenderaan bahagian pentadbiran Majlis Daerah Selama.
 • Menguruskan aduan awam.
 • Menyelia urusan laporan dan sasaran kerja tahunan kakitangan bahagian dan jabatan.
 • Menguruskan tempahan Dewan/Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Selama.
 • Menguruskan dan memastikan keselamatan pejabat.
 • Menguruskan kebersihan pejabat dan kawasan.
 • Menguruskan lawatan sambil belajar bagi ahli-ahli Majlis.
 • Sebagai urusetia tindakan tatatertib Majlis Daerah Selama.
 • Menguruskan Majlis Mengangkat Sumpah ahli-ahli Majlis.

 

Unit Perkhidmatan dan Personalia

 • Menguruskan pengambilan dan perlantikan anggota baru.
 • Menguruskan kursus-kursus dan peperiksaan bagi kakitangan Majlis.
 • Menguruskan kebajikan anggota berdasarkan kepada kelayakan anggota tersebut.
 • Menyelenggara permohonan dan rekod cuti kakitangan.
 • Menyediakan penyata pelarasan gaji kakitangan.
 • Menyediakan kertas pengesahan jawatan kakitangan.
 • Menyediakan kertas kemasukan ke jawatan berpencen kakitangan.
 • Menyediakan kertas-kertas persaraan kakitangan.
 • Mengatur jadual kursus untuk kakitangan.
 Pengawai yang boleh dihubungi:-
 Nama : En. Badrul Hisham Bin Mohd Zahari
 Jawatan : Pembantu Tadbir Kanan
 Jabatan : Bahagian Pentadbiran dan Urusetia
 Emel : hisham@mdselama.gov.my